PZU

Jakub Pierzchała Wrocław

Ubezpieczenia Majątkowe

 • PZU DOM

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu. Ubezpieczenie obejmuje możliwość wprowadzenie „cesji’ na potrzeby kredytu oraz spełnia wszystkie warunki wymagane przez bank do zabezpieczenia kredytu.
  Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

  Aby zapoznać się ze szczegółami oferty proszę przejść dalej.

  Dalej