PZU

Jakub Pierzchała Wrocław

PZU OC – OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dla kogo?

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce takich jak:

 • pojazdów samochodowych,
 • motocykli,
 • motorowerów,
 • ciągników rolniczych i przyczep,
 • a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.

Aby zapoznać się ze szczegółami oferty proszę przejść dalej.

Korzyści

Kupując OC w PZU, otrzymujesz:

 • bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego, informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych,
 • niższą cenę za ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba i NNW Max,
 • bezpłatną Zieloną Kartę,
 • aż do 60% zniżki za bezszkodową jazdę,
 • gwarancję, że w razie spowodowania wypadku nie poniesiesz kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz poszkodowanego.
 • możliwość zdobycia do -40% zniżki na ubezpieczenie AC

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Serbii.

Ochrona zniżek OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

Nawet najlepszy kierowca nie może przewidzieć stłuczki czy wypadku. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC wiąże się z utratą zniżek – często wypracowywanych latami. Dzięki naszej ochronie nie stracisz zniżek .

Co zapewniamy?

 • ochronę wypracowanych zniżek już po roku bezszkodowej jazdy;
 • stałą zniżkę pomimo wypłaty odszkodowania;
 • niską składkę – już od 25 zł.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!

tel. 516 530 445

email: jpierzchala@agentpzu.pl